Ngulit

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Lahuta e Malësisë p.n.
Prizren / Kosovo
Email: office@concordia-kosovo.org

Numrin e regjistrimit: 5118824-1 
Numri fiskal: 602444325

Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

Përgjegjës për përdorimin e donacioneve: Mirela Lavric
Përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave: Bardhyl Metkamberi

Llogaria e dhurimit

Dhuroni tani
Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Rr. Lahuta e Malësisë p.n., 20000 Prizren
office@concordia-kosovo.org, concordia-kosovo.org
Copyright © 2021 CONCORDIA Projekte Soziale Association. Të gjitha të drejtat e rezervuara.